WILD WILD
BASS 3™

Doživite uzbuđenje avanture pecanja u Wild Wild Bass 3™!

  Advanced Filter
RTP: 95.00%  |  VOLATILITY: ⭑
RTP: 95.80%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.94%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.00%  |  PROMENLJIVOST: ⭑
RTP: 96.01%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 96.47%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.84%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 96.53%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.80%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 96.50%  |  PROMENLJIVOST: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.84%  |  VOLATILITY: ⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑
RTP: 95.00%  |  VOLATILITY: ⭑ ⭑

НЕЗАБАРОМ

WILD WILD BASS 2
XMAS SPECIAL

05 : 17 : 21 : 38

LICENCE
I TRŽIŠTA

Tokom godina smo neumorno radili na dobijanju novih licenca na različitim tržištima širom sveta. Neprestano obezbeđujemo ažurnost sa regulatorom kako bismo približili naše igre partnerima i igračima.